Prodej pozemku , určený pro komerční výstavbu, Škrdlovice (okres Žďár nad Sázavou)

Prodej pozemku , určený pro komerční výstavbu, Škrdlovice (okres Žďár nad Sázavou)

Nemovitost nabízí:

Jiří Pokorný
Jiří Pokorný
Mobil: +420 730 525 171
j.pokorny@rkcoloseum.cz

Kontaktovat makléře

Číslo zakázky: E3352BL005  
Karta
nemovitosti
Typ zakázky: prodej
Škrdlovice, pozemky pro komerční výstavbu s možností stavby rodinného domu - pozemek

Exkluzivně Vám nabízíme koupi pozemků určených ke komerční zástavbě v kat. ú. Škrdlovice, kat. prac. Žďár nad Sázavou ? níže naleznete specifikaci zástavby. Pozemky se nacházejí na hlavním tahu Žďár nad Sázavou ? Pardubice a jsou vzdáleny 8 km od Žďáru nad Sázavou. V nabídce jsou pozemky s parcelním číslem 630/21 (7 766 m2) a 630/23 (1 090 m2). Cena za metr čtvereční pozemku 630/21 je 1 500 Kč. Pozemek 630/23, kde má majitel podíl 2/34, je v ceně pozemku 630/21.
Specifikace pozemků/zástavby:
plocha pozemků p.č. 630/21 a 630/23 v k.ú. Škrdlovice ? (obr.č. 10) je územním plánem Škrdlovice vymezena jako zastavitelná plocha výroby a skladování ? smíšená výrobní, která je v grafické části označena jako plocha Z ? IX (VS)
Hlavní využití je pro drobnou výrobu a podnikatelské aktivity spojené s bydlením.
Přípustné jsou pozemky zařízení a staveb pro výrobu a skladování, jejichž negativní vliv nezasáhne plochy pro bydlení ani plochy pro občanskou vybavenost, především menší výroba a podnikatelské aktivity včetně služeb, sklady, pozemky dopravní a technické infrastruktury, pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleně různých.
Podmíněně přípustné využití zahrnuje speciální výuková zařízení, služební byty, obytné objekty, občanskou vybavenost a stravovací provozovny za podmínky, že souvisejí s umístěnou výrobou (služební byty správců a majitelů, prodejny výrobků apod.)
Nepřípustné jsou veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí a veřejné zdraví překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení negativních účinků musí být prokázáno v rámci územního řízení).
Další podmínky využití:
nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí být prokázáno, že hluková zátěž nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb, případně vč. doložení reálnosti provedení protihlukových opatření
parkování pro účely výroby a podnikání musí být realizováno na vlastním pozemku
Výšková regulace zástavby:
výška objektu max. 2 NP ? bude řešeno vždy v kontextu s okolními stavbami
vzhled, objem a měřítko stavby je třeba navrhovat dle její funkce a architektonicko ? urbanistického kontextu jejího umístění v dané lokalitě
plochy výroby umístěné na okraji zastavěného území budou od volné krajiny odděleny souvislým pásem zeleně
Pozemky p.č. 630/21 a 630/23 v k.ú. Škrdlovice, které zasahují do ochranného pásma silnice I. třídy (50 m od osy silnice) jsou zahrnuty do plochy změny v krajině ? plocha izolační zeleně (ZO) označená jako plocha N ? II.
Přípustné jsou pozemky mimolesní stromové, křovinné i bylinné zeleně, pozemky dopravní a technické infrastruktury, opatření pro zachování rovnováhy území, opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření. Nepřípustné jsou činnosti, děje a zařízení kromě výše uvedených.

Cena: (za nemovitost)   11 649 000,- Kč
(Exkluzivně. Bez provize.)

Škrdlovice (okres Žďár nad Sázavou)

Informace o nemovitosti

Dopravasilnice
Plocha parcely7 766 m²
Druh pozemkupro komerční výstavbu
Charakter okolní zástavbykomerční
Druh zápisu v katastrukatastr nemovitostí
Druh číslování parcelyPozemková parcela
Poloha objektusamostatný
RealBonus.cz
reklama
reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím Další informace