Prodej pozemku , určený pro komerční výstavbu, Kostěnice (okres Pardubice)

Prodej pozemku , určený pro komerční výstavbu, Kostěnice (okres Pardubice)

Nemovitost nabízí:

Stanislava Horáková
Stanislava Horáková
Mobil: +420 734 510 282
stanislava.horakova@rkevropa.cz

Kontaktovat makléře

Číslo zakázky: 46905  
Karta
nemovitosti
Typ zakázky: prodej
Pardubice, Kostěnice, pozemek o CP 5668 m2, ostatní plocha, orná půda, prodej

Výhradně nabízíme prodej pozemku o celkové výměře 5668 m2, ostatní plochu a ornou půdu. Pozemek se nachází v katastrálním území Kostěnice v těsném sousedství železniční vlečky. IS v dosahu.
Dle ÚP jde o plochy smíšené nezastavěného území- zemědělské přírodní.
Plochy smíšené nezastavěného území ? zemědělské, přírodní - NSzp hlavní využití: - plochy převážně krajinné zeleně zajišťující ve vyváženém poměru mimoprodukční a produkční funkce - trvalou existenci přírodě blízkých nebo pozměněných ekosystémů a zemědělsky obhospodařovaných ploch s vyváženým poměrem přírodních a kulturních prvků přípustné využití: - zeleň zajišťující mimoprodukční funkce krajiny a příznivé působení na okolní ekologicky méně stabilní části krajiny - pozemky ZPF pro extenzivní způsoby hospodaření (hospodaření způsobem šetrným k přírodním skutečnostem bez zvyšování intenzity využití) - stávající pozemky účelových komunikací zejména pro obhospodařování zemědělských a lesních pozemků, pro zajištění průchodnosti krajiny - vodní toky a vodní plochy - stavby nebo opatření k zadržování vody v krajině, ke zpomalení odtoku (revitalizační opatření na vodních tocích, zasakovací pásy, poldry, travnaté průlehy) podmíněné využití: - výstavba liniových inženýrských sítí pokud by jejich trasování mimo plochu neúměrně zvýšilo náklady na jejich realizaci - zalesnění (podmíněno dodržením podmínek, které stanoví příslušný orgán ochrany přírody a ZPF) - výšková zařízení technické infrastruktury za podmínky, že zásadním způsobem nenaruší krajinný ráz území - oplocení pozemků pro chovné a pěstební účely za podmínky zachování prostupnosti území nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím.

Cena: na vyžádání v RK
(dohodou, + provize RK, včetně právního servisu, cena k jednání)

Kostěnice (okres Pardubice)

Informace o nemovitosti

Umístění objektucentrum
Zastavěná plocha8 778 m²
Plocha parcely5 668 m²
Druh pozemkupro komerční výstavbu
Druh zápisu v katastrukatastr nemovitostí
Druh číslování parcelyPozemková parcela
RealBonus.cz
reklama
reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím Další informace